Program spotkania

PIĄTEK, 26.09.2014

11:00 - 11:20   Przywitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę spotkania
– dr hab.med. Jolanta Sykut-Cegielska,
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Milanowski
11:20 - 12:50   Skuteczna komunikacja cz. I – trener Artur Raba
12:50 - 13:00   Przerwa kawowa
13:00 - 14:00   Skuteczna komunikacja cz. II – trener Artur Raba
14:00 - 14:30   Organizacja badań przesiewowych noworodków w Polsce
– dr n. biol. Mariusz Ołtarzewski
     
14:30 - 15:15   Lunch
     
15:15 - 17:20   PREZENTACJA MODUŁÓW TEMPLE cz. I
15:20 - 15:50   Wprowadzenie do modułów TEMPLE
– prof. nadzw. dr hab. med. Kamil Hozyasz, IMiD, Warszawa
15:50 - 16:35   Acyduria Glutarowa typ I (GA1) - dr hab. med. Jolanta Sykut-Cegielska, IMiD Warszawa
16:35 - 17:20   Acyduria Propionowa (PA) - dr n. med. Joanna Taybert, IMiD Warszawa
17:20 - 17:40   Przerwa kawowa
17:40 - 19:10
  PREZENTACJA MODUŁÓW TEMPLE cz. II
17:40 - 18:25   Zaburzenia utleniania kwasów tłuszczowych: LCHADD
- dr hab. med. Jolanta Wierzba, Szpital Kliniczny UM, Gdańsk
18:25 - 19:10   Zaburzenia utleniania kwasów tłuszczowych: VLCADD
- dr hab. med. Maria Giżewska, Szpital Kliniczny UM, Szczecin
20:00   Kolacja

SOBOTA, 27.09.2014

  9:00 - 11:15   Prezentacja modułów TEMPLE cz. III
  9:00 - 09:45   Choroba Syropu Klonowego (MSUD)
- dr med. Łukasz Kałużny, szpital Kliniczny UM, Poznań
  9:45 - 10:30   Fenyloketonuria (PKU) - dr. med. Maria Nowacka, IMiD Warszawa
10:30 - 11:15   Galaktozemia - dr med. Barbara Radomyska, IMiD Warszawa
11:15 - 11:35   Przerwa kawowa
11:35 - 13:35   Praktyka pracy z pacjentem – psychologiczne aspekty
– psycholog kliniczny dr med. Anna Bukowska-Posadzy, Szpital Kliniczny UM, Poznań
13:35 - 14:00   Jak wykorzystać moduły TEMPLE w codziennej praktyce – dyskusja
moderator: dr hab. med. Jolanta Sykut-Cegielska,
prof. nadzw. dr hab. med. Kamil Hozyasz,
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Milanowski
14:00   Zakończenie spotkania
     
14:10
  Lunch
     
     

Partner spotkania