Tools Enabling Metabolics Patients Learning

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach pt. TEMPLE (Tools Enabling Metabolics Patients Learning), które odbędą się w Warszawie w dniach 26-27.09.2014.

W ostatnim czasie badania przesiewowe noworodków metodą tandemowej spektrometrii mas objęły swoim zasięgiem już całą populację w kraju, co stwarza nowe wyzwania dla lekarzy, którzy odbierają informację o nieprawidłowym wyniku badania przesiewowego i powinni przekazać rodzicom dziecka informację nt. postępowania w każdym przypadku. Ważne jest, aby wiadomości były właściwe tj. zgodne z bieżącymi zaleceniami postępowania i doniesieniami naukowymi oraz przekazywane zostały w sposób przyjazny, ale jednocześnie bardzo profesjonalny. Świadomość, że jest to sytuacja stresująca dla rodziców chorego dziecka, dodatkowo jeszcze utrudnia przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej zarówno specyfikę wrodzonej wady metabolizmu, jak i sposoby leczenia i postępowania w stanach nagłych itp.

Wiadomo, że właściwa komunikacja lekarza z pacjentem czy (jak w przypadku pediatry) również z rodzicami pacjenta, jest kluczowa dla uzyskania dobrych efektów leczenia. Rosnące oczekiwania ze strony rodziców chorego dziecka, u którego rozpoznawana jest rzadka genetycznie uwarunkowana wada metabolizmu, jak i złożoność aspektów diagnostycznych i terapeutycznych, powoduje trudności w nawiązywaniu efektywnego kontaktu pomiędzy klinicystą i rodzicami dziecka.

Warsztaty mają ambitny cel przedstawienia narzędzi TEMPLE do wykorzystania w skutecznej komunikacji z rodziną czy pacjentem z wrodzoną wadą metabolizmu. Osiągnięcie tego praktycznego celu powinny ułatwić zajęcia z trenerem personalnym i psychologiem.

Zapraszamy lekarzy, dietetyków, psychologów i wszystkich zainteresowanych do udziału w Warsztatach TEMPLE!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
Warsztatów TEMPLE

Partner spotkania